O nás

Nová dětská skupina Ježek se nachází v zcela nově zrekonstruovaných prostorách v objektu centra služeb Údolní 1147, Praha 4 (v blízkosti OC Novodvorská Plaza). Dětská skupina je provozována v souladu se zákonem č 247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Dětská skupina je o maximální okamžité kapacitě 12 dětí. O děti se starají dvě kvalifikované vychovatelky, které mají v práci s dětmi bohaté zkušenosti a splňují všechny zákonné požadavky na osoby vykonávající péči o děti v dětské skupině. Pro děti je připraven pestrý program, zaměřený na rozvoj dětí v mnoha oblastech – od tělesného rozvoje, přes rozumovou, pracovní, mravní a etickou výchovu až po rozvoj výtvarných a hudebních dovedností dětí.

V dětské skupině dbáme na jedinečnost dítěte, kterou, díky malému počtu dětí podporujeme individuálním přístupem a pravidelně konzultujeme s rodiči veškeré pokroky v rozvoji.

Výhodou naší dětské skupiny je forma spolupráce mezi dětskou skupinou a komunitním centrem, které bude primárně zaměřeno na aktivity seniorů. Forma spolupráce bude spočívat v mezigenerační výměně, a to například čtení pohádek dětem od seniorů, a naopak společně výtvarné a rukodělné aktivity dítě/senior. Další výhoda z které může dětská skupina využívat je cvičební sál, který děti mohou využívat pro pohybové aktivity a hry.

Naším posláním je umožnit rodičům malých dětí efektivně sladit jejich pracovní a osobní život, a to zejména prostřednictvím zajištění kvalitní péče o děti předškolního věku v plném rozsahu tak, aby byly uspokojeny všechny jejich potřeby a byl zajištěn jejich všestranný rozvoj. Rodiče tak mohou mít jistotu, že o jejich dítě je kvalitně postaráno, zatímco oni sami se věnují rozvoji svého pracovního života.

Výhody naší dětské skupiny:

  • Pravidelné podávání informací o individuálním úspěchu dítěte
  • Individuální pozornost díky malému počtu dětí
  • Nově zrekonstruované prostory dětské skupiny
  • Pestrý učební program s mimoškolní péčí
  • Spolupráce s komunitním centrem a využívání cvičebního sálu
  • Kvalifikovaný tým zaměstnanců
  • Zajištění stravy po celý den

Náš tým:

O vaše dětičky se bude starat kvalifikovaný personál s praxí v oblasti práce s dětmi.

Jana Novotná

Jana studovala střední zdravotnickou školu, také úspěšně složila zkoušku na profesní kvalifikaci: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Její největší praxí je to, že je sama maminkou 2 dětí.
„Děti jsou tím největším darem v životě a já jim chci tu cestu, kdy musí být chvilku bez rodičů co nejvíce zpříjemnit. Snažím se pro ně být hodnou tetou, na kterou se budou vždy těšit - stejně jako já na ně 😊“


Veronika Stárková

Veronika vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní, obor Sociální pedagogika. Zkušenosti s dětmi nasbírala na škole během odborných praxí. „Práce s dětmi je krásná, obohacující, a to proto, že děti jsou upřímné a přirozené. Je krásné vidět jejich pokroky a ještě krásnější je, že toho mohu být součástí.“


Alina Kubarych

Alina je vystudovaná učitelka pedagogiky, která působila jak ve školkách tak v dětské skupině v Praze. Její specialitou je výuka anglického jazyka. Její klidná a rozvážná povaha je k dětem velmi přínosná a je dětmi velmi oblíbená.

Aktuality

Broučci, kytičky a včeličky

Broučci, kytičky a včeličky

Poslední týdny věnujeme pozornost přírodě kolem nás a zejména těm nejmenším tvorečkům. (více)

Velikonoční dílnička

Velikonoční dílnička

Proběhla tvořivá dílnička s tématem Velikonoc společně pro děti a rodiče, děkujeme za krásně strávené odpoledne. (více)

Divadélko - Hody, hody doprovody

Divadélko - Hody, hody doprovody

Interaktivní hudební představení na téma Velikonoce a jejich tradice a zvyky. (více)