Provozní doba
Pondělí – Čtvrtek: 8:00 - 17:00
Pátek: 8:00 - 13:00


Informace k vyzvedávání dětí

 • Ranní příjem dětí probíhá mezi 8:00 – 9:00
 • Děti, které do dětské skupiny přicházejí odpoledne nebo dopoledne je možné vyzvedávat a předávat v odpolední pauze mezi 12:30 – 13:00.

Orientační rozvrh dne

 • 8:00 – 9:00 – příchod dětí, volná hra, ranní protažení
 • 9:00 – 9:15 – ranní protažení, ranní kruh
 • 9:15 ­– 9:45 - dopolední svačina
 • 9:45 – 10:30 – vzdělávací program, výtvarné aktivity, environmentální výchova
 • 10:30 – 11:30 – pobyt venku (procházka, dětské hřiště) / cvičební sál
 • 11:45 – 12:15 – oběd, hygiena
 • 12:15 – 13:00 – odchod dětí, příprava do postýlek
 • 13:00 – 14:45 – odpočinek, relaxace, poslech a čtení pohádek
 • 14:45 – 15:30 – odpolední svačina
 • 15:30 – 17:00 – volná činnost, didaktické hry, odchod dětí