Ceník měsíční dopolední docházky 7.30 - 13.30 hod

Děti mladší – od 18 měsíců do 3 let (do 31.8. po dosažení 3 let)DĚTSKÁ SKUPINA
5 x týdně5 059 Kč
4 x týdně5 059 Kč
3 x týdně5 059 Kč

Pokud dítě dosáhne 3.let věku během školního roku, cena pro daný školní rok zůstává stejná.


Děti starší – od 3 let (dosažení 3 let před 1.9. příslušného ŠR)Měsíční školkovné
5 x týdně8 990 Kč
4 x týdně7 990 Kč
3 x týdně6 490 Kč

Uvedené ceny zahrnují: péči o dítě, didaktické pomůcky a hračky, výtvarné potřeby a potřeby na tvoření, pitný režim po celý den.

Uvedené ceny nezahrnují stravu a nadstandardní aktivity např. divadla a kroužky.

Stravné – dopolední svačinka39 Kč
Stravné – oběd79 Kč
Stravné – odpolední svačinka39 Kč

Daňová úleva

DS Ježek Vám vydá platný doklad pro uplatnění daňové úlevy na každé dítě ročně dle Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Sleva má formu slevy na dani, tedy částky odečítané přímo z daní, nikoliv "jen“ ze základu daně.

Měsíční úhrada (péče o dítě vč. zálohy na stravné) je splatná vždy do 30. dne předchozího měsíce, a to na účet č. 256162628/0600, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.


V ceníku neuvedené frekvence docházky jsou předmětem individuální dohody obou stran.

Uvedené ceny jsou včetně DPH a nadstandardní aktivity např. divadla, výlety a kroužky.

Platnost cen od 1.4.2023