Taneční kroužek

Popis kroužku Tanec u dětí rozvíjí pohybovou koordinaci, muzikálnost, prostorové vnímání a pružnost. Důraz je kladen na rozvoj rytmického a hudebního cítění a pohybových schopností, koordinaci pohybů jednotlivých částí těla a jejich sladění s hudbou. Na kroužku procvičíme a vyzkoušíme si jednoduché taneční choreografie a společně objevíme kouzlo pohybu.
Pro děti ve věku 4 – 9 let
Termín zahájeni kurzu 30.9.2021, 16:00 - ukázková/zkušební hodina
Od 7. 10. 2021, každý čtvrtek od 16:00

Délka kroužku 12 lekcí
Místo JRJ FITNESS, Údolní 1147/106, P4
Délka lekce 60 min
Cena kroužku 1 150 Kč
Poznámky
  • Přihlášky na kroužek naleznete ZDE
  • Taneční kroužek bude zahájený v případě, že bude přihlášeno minimálně 8 dětí
  • V případě zrušení lekce z důvodu nemoci či osobních důvodů lektorky, bude zrušená hodina nahrazena.


Tvořivý kroužek

Popis kroužku Tvořivý kroužek u dětí rozvíjí umělecké nadání, estetické cítění, kreativitu a procvičuje jemnou motoriku. Během jednotlivých hodin si děti vyzkouší různé výtvarné techniky a naučí se pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály.
Pro děti ve věku 3 – 6 let
Termín zahájeni kurzu Od 5. 10. 2021, každé úterý od 16:00
Délka kroužku 12 lekcí
Místo Komunitní centrum (1. patro), Údolní 1147/106, P4
Délka lekce 60 min
Cena kroužku 1 190 Kč (cena již zahrnuje výdaje na výtvarné potřeby)
Poznámky
  • Přihlášky na kroužek naleznete ZDE
  • Tvořivý kroužek bude zahájený v případě, že bude přihlášeno minimálně 8 dětí
  • V případě zrušení lekce z důvodu nemoci či osobních důvodů lektorky, bude zrušená hodina nahrazena.